Delft - Data op maat

vestiging (intern + extern) per 1.000 inwoners