Delft - Data op maat

vertrek (intern + extern) per 1.000 inwoners