Delft - Data op maat

migratiesaldo (intern + extern) per 1.000 inwoners