Data op maat - Gemeente Delft

totaal genaturaliseerden van 20-29 jaar