Data op maat - Gemeente Delft

genaturaliseerden uit vm. Sovjetunie van 30-39 jaar