Data op maat - Gemeente Delft

genaturaliseerden uit vm. Sovjetunie van 20-29 jaar