Data op maat - Gemeente Delft

genaturaliseerden uit vm. Joegoslavië van 20-29 jaar