Data op maat - Gemeente Delft

genaturaliseerden uit vm. Joegoslavië van 0-19 jaar