Data op maat - Gemeente Delft

genaturaliseerden van onbekende herkomst van 40 jaar en ouder