Data op maat - Gemeente Delft

genaturaliseerden van onbekende herkomst van 0-19 jaar