Data op maat - Gemeente Delft

% inw. met etniciteit westers land: voorm. Tjecho-Slowakije naar leeftijd en geslacht