Delft - Data op maat

% inw. met etniciteit westers land: voorm. Tjecho-Slowakije naar leeftijd