Data op maat - Gemeente Delft

prognose % - geboorteoverschot per 1000 inwoners