Data op maat - Gemeente Delft

prognose % - migratiesaldo per 1000 inwoners