Data op maat - Gemeente Delft

werkzame personen E winning en distributie van water; water- en afvalwaterbeheer en sanering