Data op maat - Gemeente Delft

totale winkel verkoopvloeroppervlakte in m2 (excl. leegstand; april)