Data op maat - Gemeente Delft

totaal lopende WW-uitkeringen in % van de bevolking van 15-64 jaar