Data op maat - Gemeente Delft

beëindigde WW-uitkeringen in % van de bevolking van 15-64 jaar