Data op maat - Gemeente Delft

Saldo % (zeer) eens -/- % (zeer) oneens: Ik voel me arm