Data op maat - Gemeente Delft

Saldo % (zeer) eens -/- % (zeer) oneens: Ik heb voldoende geld om leuke dingen te doen