Data op maat - Gemeente Delft

Rommel op straat_% vooruit_buurt is hier het afgelopen jaar op vooruit gegaan