Data op maat - Gemeente Delft

Saldo Rommel op straat_% vooruit -/- % achteruit buurt afgelopenjaar