Data op maat - Gemeente Delft

Rommel op straat_% achteruit_buurt is hier het afgelopen jaar op achteruit gegaan