Data op maat - Gemeente Delft

Graffiti_% achteruit_buurt is hier het afgelopen jaar op achteruit gegaan