Data op maat - Gemeente Delft

Buurtactiviteiten_% achteruit_buurt is hier het afgelopen jaar op achteruit gegaan