Data op maat - Gemeente Delft

Speelmogelijkheden voor kinderen_% zal achteruitgaan_buurt zal de komende jaren achteruit gaan