Data op maat - Gemeente Delft

% HAT-woningen (huisvesting alleen- en tweepers. hh.)