Data op maat - Gemeente Delft

aantal HAT-woningen (huisvesting alleen- en tweepers. hh.)