Data op maat - Gemeente Delft

aantal woonruimten HAT (excl. bijz. woongebouwen)