Data op maat - Gemeente Delft

aantal eengezinswoningen (excl. bijz. woongebouwen)