Data op maat - Gemeente Delft

aantal woonruimten met onbekende een/meergezins (excl. bijz. woongebouwen)