Data op maat - Gemeente Delft

aantal woonruimten met onbekende huur/koop (excl. bijz. woongebouwen)